عامل سیالیت رنگ های پودری


عامل سیالیت (عامل هم تراز کننده یا لولینگ ایجنت) رنگ های پودری

عامل سیالیت یا هم ترازی یک ماده شیمیایی است به شکل پودر سفید رنگ می باشد که به رنگ یا پوشش افزوده می شود تا یکنواختی ضخامت آن هنگام اعمال روی سطح اعمال شود. این ماده تاثیر به سزایی در بهبود زیبایی سطح دارد و به جریان پذیری و همترازی آن پوشش کمک زیادی می کند. عیوب سطحی که ممکن است تاثیر منفی روی خواص کلی سطوح از نظر همترازی و جریان پذیری بگذارد. این ماده در حدود 1 درصد به عنوان یکی از افزودنی های رنگ پودری در فرآیند تولید آن استفاده قرار می گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *