رزین

رزین اکرلیک

رزین اکرلیک رزین های اکرلیک از پلیمریزاسیون مونومرهای اسید اکریلیک و اسید متاکریلیک و مشتقات آنها تولید می­ شوند. رزین­ ...